Tools
Register Login

www.ambulantavrancea.ro

You are here: Home » Info Publice » Legislatie
Monday, 05 Dec 2022

Legislatie

Write e-mail Print PDF


Titlul IV din Legea nr. 95 / 2006 privind reforma in sanatate

Ordin nr.1092 / 2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească

Ordin nr.1091 / 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic

ORDIN Nr. 1662 / 2007 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare

Ordin nr. 2011 / 2007 privind unele masuri în asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca

ORDIN Nr. 1626 / 2007 privind aprobarea modelului contractului de management al serviciilor de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti.

ORDIN Nr. 2021/691 / 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii

ORDIN Nr. 1519 din 2 decembrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor privati de servicii de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti si a serviciilor mobile de urgenta, reanimare si descarcerare (SMURD), precum si a modelului de autorizatie emis de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 851 din 8 decembrie 2009

Hotărâre nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice

Ordin nr. 1546/2011 privind aprobarea formularului-model pentru procesul-verbal de constatare a contravenţiilor utilizat în activitatea de control din domeniul sănătăţii publice